Displaying items by tag: Dzhalim

Terdapat salah satu sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang sangat istimewa dan terkenal dengan kesalehannya. Ia adalah Sa’ad bin Abi Waqqash, sahabat Nabi yang pertama kali memutuskan untuk memeluk agama Islam, selain itu ia juga tercatat sebagai sahabat yang meninggal dunia paling terakhir.

Published in Hikmah