Displaying items by tag: Sa'ad bin Abi Waqqash

Terdapat salah satu sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam yang sangat istimewa dan terkenal dengan kesalehannya. Ia adalah Sa’ad bin Abi Waqqash, sahabat Nabi yang pertama kali memutuskan untuk memeluk agama Islam, selain itu ia juga tercatat sebagai sahabat yang meninggal dunia paling terakhir.

Published in Hikmah

Berbakti kepada orang tua adalah kewajiban bagi setiap muslim. Sementara, dalam Islam ibu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding ayah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu'alaihi wa sallam mengatakan dalam sebuah hadist:

Published in Birrul Walidain