Displaying items by tag: Sahabiyah

Seorang shahabiyyah, Ghaziyah binti Jabr Ad Dausiyyah menjalani kehidupan berat dalam mendukung dakwah Rasulullah. Wanita Makkah yang lebih dikenal dengan nama Ummu Syuraik tersebut mendakwahkan dinullah di kalangan wanita Quraisy secara diam-diam. 

Published in Hikmah

Ialah Maimunah binti Al Harits, wanita terakhir yang dinikahi Rasulullah. Ialah salah satu ibunda umat Islam, sang penutup ummul mukminin. Seperti apa sosok beliau rhadiyallahu ‘anha?

Published in Hikmah

Setiap Khalifah Ar Rasyidin memiliki putra-putri kebanggaan. Abu Bakr memiliki ‘Aisyah sang Ummul Mukminin. Umar bin Khaththab memiliki ‘Abdullah bin Umar atau Ibnu Umar yang meriwayatkan banyak hadits Rasulullah.

Published in Hikmah

Kakek buyutnya merupakan seorang budak, namun muncul di garis keturunan sang kakek, seorang wanita bak permata bagi umat. Ia bernama Ummu Al Hasan binti Abi Liwa.

Published in Hikmah

Kisah hijrahnya Rasulullah bersama Abu Bakr tak lepas dari bantuan seorang wanita muda yang pemberani. Ialah Asma’ binti Abi Bakr Ash Shiddiq, pengemban misi sebagai pembawa bekal dalam hijrah rahasia tersebut.

Published in Hikmah