Displaying items by tag: Sahabiyah

Ialah Fakhitah putri paman tersayang Rasulullah, Abu Thalib dan juga saudari dua shahabat utama, Ja’far dan Ali bin Abi Thalib. Di rumahnya lah, momen penting dalam kehidupan Rasulullah terjadi, yakni saat panggilan Isra’ dan Mi’raj.

Published in Hikmah

Ummul Mukminin, Khadijah binti Khuwailid memiliki kepribadian yang luar biasa. Sebagai seorang hamba, beliau merupakan wanita yang teramat shalihah. Sebagai wanita, beliau lah yang utama sebagai panutan. Sebagai istri, beliau pula yang paling dikenang sang suami. Jika ada gelar wanita ideal, maka pastilah Khadijah yang pantas menyematnya.

Published in Muslim Digest

“Ya Allah Azza wa Jalla kabulkanlah doanya (Sa`d) jika dia berdoa.” Demikian do’a Rasulullah dan doa beliau pastilah selalu diijabah. Maka sejak hari Rasulullah mendoakannya, Sa’ad bin Abi Waqqash pun selalu terijabah acap kali berdoa. 

Published in Hikmah
Senin, 10 April 2017 06:22

Shafiyyah, Sang Putri Khaibar yang Jelita

Ialah Shafiyyah binti Huyai bin Akhthab, seorang putri di sebuah negeri makmur bernama Khaibar yang terkenal dengan bentengnya yang kokoh dan perkebunannya yang subur. Sayangnya, masyarakat Khaibar menganut agama Yahudi. Pun demikian dengan Shafiyyah.

Published in Hikmah

Bersuamikan Abu Bakr Ash Shiddiq saja sudah menjadikan Asma’ binti Umais sosok yang istimewa. Namun tak hanya itu, Asma juga pernah menjadi istri dari sepupu Rasulullah, Ja'far bin Abi Thalib dan Ali bin Abi Thalib. 

Published in Hikmah