5 Keistimewaan Kalimat Lailahaillallah yang Luar Biasa

Al-Quran Al-Quran

Muslimahdaily - Seorang muslim sangatlah dianjurkan untuk senantiasa mengingat Allah disetiap waktu, mengingat akan segala karnia dan kebesarannya.

Salah satu cara untuk mengingat Allah adalah dengan banyak membaca kalimat Lailahaillallah yang bermakna tiada Tuhan selain Allah. Selain itu menurut Ibnu Rajab,  lailahaillallah adalah kalimat ikhlas atau kalimat tauhid. Dimana ketika membacanya akan banyak mendapatkan keutamaan :

1.Kunci Syurga

Kalimat Lailahaillallah juga dikenal sebagai miftahul jannah (Kunci Syurga) mengesakan Allah dan menegaskan tiada yang patut disembah selain Allah adalah salah satu syarat untuk memasuki syurga yang penuh kenikmatan.

Selain itu ketika dalam sakaratul maut lisan seorang mukmin yang bisa menyebut Lailahaillallah dapat menjadi pertanda bahwa  kembalinya orang tersebut menghadap Allah dalam keadaan mengesakan Allah dan bisa melawan godaan syaitan yang luar biasa saat sakaratul maut. Seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadits, ”Barangsiapa yang akhir perkataannya sebelum meninggal dunia adalah ‘lailaha illallah’, maka dia akan masuk syurga” (HR. Abu Daud).

2. Mendapat 100 kebaikan dan menghapus 100 keburukan

Keutamaan lainnya yang luar biasa adalah seseorang yang mengucapkan kalimat Lailahaillallah akan mendapatkan 100 kebaikan dan menghapus 100 keburukan. Sesuai hadist berikut :

Barangsiapa mengucapkan ’Laa il aha illallah wahdahu laa syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ’ala kulli syay-in qodiir’ [tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, tidak ada sekutu bagi-Nya, milik-Nya kerajaan dan segala pujian. Dia-lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu] dalam sehari sebanyak 100 kali, maka baginya sama dengan sepuluh budak (yang dimerdekakanl dicatat baginya 100 kebaikan, dihapus darinya 100 kejelekan, dan dia akan terlindung dari setan pada siang hingga sore harinya, serta tidak ada yang lebih utama darinya kecuali orang yang membacanya lebih banyak dari itu.” (HR. Bukhari dan HR. Muslim)

3. Masuk syurga melalui pintu manapun yang dihendaki

Seseorang mukmin yang mendawamkan untuk membaca kalimat Lailahaillallah dijanjikan diberikan kemulian memasuki syurga dari pintu manupun yang ia inginkan.

Barangsiapa mengucapkan ’saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, Muhammad adalah hamba-Nya dan utusan-Nya, dan (bersaksi) bahwa ’Isa adalah hamba Allah dan anak dari hamba-Nya, dan kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam serta Ruh dari-Nya, dan (bersaksi pula) bahwa syurga adalah benar adanya dan neraka pun benar adanya, maka Allah pasti akan memasukkannya ke dalam syurga dari delapan pintu syurga yang mana saja yang dia kehendaki.” (HR. Muslim)

4. Zikir yang paling utama
Ada banyak cara manusia bisa mengingat Allah, namun ada yang paling utama ucapan zikir yaitu kalimat lailahaillallah. Seperti hadist berikut :

"Zikir yang paling utama adalah lafadz ‘Laa ilaha illallah’ dan doa yang paling utama adalah ‘Alhamdulillah" (HR. At-Tirmidzi).

5. Terbebas api neraka
Seringan-ringannya siksaan di neraka ialah seperti memakai sandal yang terbuat dari api sehingga membuat kepala menjadi terasa panas.

Salah satu amalan yang dapat menjadi pembebas dari api neraka yakni mengucap kalimat lailahaillallah.

Suatu saat Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam mendengar muadzin mengucapkan ’Asyhadu alla ilaha illallah’. Lalu beliau mengatakan pada muadzin tadi, ”Engkau terbebas dari neraka.” (HR. Muslim).

Last modified on Minggu, 12 November 2017 06:56

Leave a Comment