Jika Iblis Kelak di Neraka, Apakah Malaikat juga Masuk Surga?

By November 9, 2018 0
Ilustrasi Ilustrasi

Muslimahdaily - Perkara gaib selalu membuat manusia penasaran. Pun perihal malaikat, hamba Allah yang taat. Beragam hal tentang sosok malaikat membuat banyak pertanyaan salah satunya yakni; apakah kelak mereka akan masuk surga, sebagaimana iblis yang telah jelas dikabarkan akan masuk neraka?

Sebelum mengetahui jawaban atas pertanyaan tersebut, perlu diketahui bahwasanya malaikat memiliki tugas dari Allah dan mereka selalu taat menjalankan segala tugas tersebut. Para malaikat selalu menaati perintah-Nya dan tak pernah sekalipun mendurhakai-Nya. Allah berfirman di dalam Al Qur’an,

“Dan mereka berkata: “Tuhan Yang Maha Pemurah telah mengambil (mempunyai) anak”, Maha Suci Allah. Sebenarnya (malaikat-malaikat itu), adalah hamba-hamba yang dimuliakan, mereka itu tidak mendahului-Nya dengan perkataan dan mereka mengerjakan perintah-perintah-Nya.

Allah mengetahui segala sesuatu yang di hadapan mereka (malaikat) dan yang di belakang mereka, dan mereka tiada memberi syafa’at melainkan kepada orang yang diridhai Allah, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada-Nya.” (QS. Al-Anbiya: 26-28).

Malaikat memiliki tugas yang beragam. Mereka selalu sibuk mengerjakan tugas yang diemban. Satu hal yang perlu digaris bawahi ialah, para malaikat tidak melakukan suatu pekerjaan kecuali yang diperintahkan Allah.

Gambaran tentang malaikat tersebut tak pernah berubah sejak penciptaannya, hingga kelak saat Hari Kiamat, bahkan saat hari pembalasan surga dan neraka. Lalu, tugas apa yang para malaikat lakukan saat akhir dunia? Apa mereka mengalami serangkaian hari pembalasan sebagaimana makhluk Allah yang lain?

1. Malaikat tidak Dihisab

Ketika makhluk Allah lain mengalami hisab, malaikat tidak merasakannya. Mereka para malaikat tidaklah dihisab karena tak ada beban syariat yang harus mereka tanggung. Mereka memang memiliki tugas dari Allah, namun mereka merupakan ahlu taklif, yakni tidak mendapat beban syariat. Bagaimana mungkin malaikat mendapat beban syariat jika mereka memang tak pernah sekalipun durhaka ataupun membangkang kepada-Nya?

2. Malaikat Sibuk Saat Akhir Dunia

Meski dunia sudah berakhir, para malaikat masih memiliki tugas-tugas dari Allah. Pasalnya, ada sebagian malaikat yang ditugaskan sebelum hari kiamat, dan ada pula malaikat yang baru akan bertugas setelah hari kiamat.

3. Malaikat dengan Tugas Khusus Saat Kiamat Tiba

Terdapat beberapa malaikat yang mendapat tugas untuk memikul ‘Arsy saat hari kiamat tiba. Dalilnya terdapat dalam firman Allah, “Dan pada hari itu delapan orang malaikat mengangkat ‘Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka..” (QS. Al Haqqah: 17).

Sementara itu, malaikat-malaikat yang lain mengeliling ‘Arsy sembari terus bertasbih memuji Allah. Mereka melakukan hal tersebut ketika manusia tengah proses hisab. Hal ini pula dikabarkan Al Qur’an, Allah berfirman,

“Dan kamu (Muhammad) akan melihat malaikat-malaikat berlingkar di sekeliling ‘Arsy bertasbih sambil memuji Tuhannya; dan diberi putusan di antara hamba-hamba Allah dengan adil dan diucapkan: “Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam.” (QS. Az Zumar: 75).

Adapun tentang jumlah malaikat yang mengelilingi ‘Arsy, tak diketahui rinci. Namun ‘Arsy sangatlah besar mengingat ‘Arsy merupakan makhluk ciptaan Allah yang terbesar. Tak perlu dibayangkan karena akal manusia tak akan mampu menjangkaunya.

4. Malaikat Mendatangi Surga dan Neraka, Namun bukan Menghuninya

Seperti disebutkan poin sebelumnya, malaikat sangatlah sibuk saat hari akhir. Masing-masing mereka memiliki tugas dari Allah yang harus dilakukan. Begitu pula ketika surga dan neraka mulai dihuni. Para tentara Allah akan mendatangi kedua tempat pembalasan amal, untuk berbicara kepada penghuninya.

Ada malaikat yang diperintahkan Allah untuk mendatangi surga dan bertanya kepada para penghuni surga yang berbahagia. Mereka masuk surga melalui semua pintunya, kemudian mengucapkan salam kepada para penghuninya.

Rabb Ar Rahim berfirman, “(Yaitu) surga ‘Adn yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya, sedang malaikat-malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu; (sambil mengucapkan): “Salamun ‘alaikum bima shabartum”. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu.” (QS. Ar Ra’du: 23-24).

Ada pula malaikat yang diperintahkan Allah untuk mendatangi neraka. Mereka bertugas menjaga neraka dan mematuhi setiap perintah yang Allah sampaikan. Malaikat yang menjaga neraka ini disifati dengan keras dan kasar. Rabb Ar Rahman berfirman,

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”(QS. At Tahrim: 6).

5. Malaikat Lain yang Tak Diketahui

Selain yang bertugas seperti penjelasan di atas, bagaimana dengan malaikat yang lain? mengingat jumlah malaikat sangatlah banyak. Bahkan amat sangat banyak.

Malaikat-malaikat lain mendapat perintah pula dari Allah. Hanya saja, ilmu tersebut tak terjangkau manusia. Hanya Allah lah yang Maha Mengetahui. Sebagaimana firman-Nya tentang malaikat, “Dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu melainkan Dia sendiri.” (QS. Al-Muddatsir: 31).

Jika Allah saja yang mengetahui, tentu kita manusia tak akan mampu meraba-raba, mencari tahu, atau bahkan melakukan riset. Semua pengetahuan tentang malaikat yang bisa diketahui hanyalah yang dikabarkan dalam Al Qur’an dan hadits. Selebihnya, hanya Allah Yang Maha Mengetahui bagaimana rincian tugas malaikat. Ingatlah bahwasanya terlalu penasaran perihal perkara gaib merupakan sikap tercela di dalam Islam.

Wallahu a’lam.

Last modified on Friday, 09 November 2018 08:07

Leave a comment

© 2018 Muslimahdaily.com All Rights Reserved. Part Of Genmediautama