Menghidupkan yang Mati, Ini Dia Mukjizat Nabi Isa

Ilustrasi Ilustrasi ( Foto: shutterstock )

Muslimahdaily - Ketika seorang manusia telah diutus oleh Allah menjadi seorang Nabi, maka ia akan memperoleh mukjizat yang Allah berikan kepadanya, sehingga orang lain bisa menerima kenabian mereka. Begitu pula yang terjadi pada Nabi Isa 'Alaihissalam.

Nabi Isa merupakan nabi terakhir yang Allah utus untuk Bani Israil. Allah menurunkan kitab suci injil kepada Nabi Isa, guna membenarkan kitab yang telah turun sebelumnya, kitab Taurat. Selain itu, penurunan kitab suci Injil kepada Nabi Isa juga digunakan untuk menggambarkan kepada bani israil akan kedatangan nabi penutup para nabi, yaitu Muhammad. Allah ta’ala berfirman:

"Dan (ingatlah) ketika Isa ibnu Maryam berkata, 'Hai Bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)'. Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata, 'Ini adalah sihir yang nyata”. (QS. Shaff: 6).

Lalu apa saja mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Isa 'Alaihissalam?

1. Terlahir tanpa seorang Ayah

Nabi Isa 'Alaihissalam merupakan salah satu nabi yang lahir tanpa kehadiran seorang Ayah. Nabi Isa lahir dari rahim wanita suci bernama Maryam. Kelahiran Nabi Isa ini telah Allah cantumkan dalam QS. Maryam ayat 19-22.

“Ia (jibril) berkata, 'Sesungguhnya aku ini hanyalah seorang utusan Tuhanmu, untuk memberimu seorang anak laki-laki yang suci'.

Maryam berkata, 'Bagaimana akan ada bagiku seorang anak laki-laki, sedang tidak pernah seorang manusiapun menyentuhku dan aku bukan (pula) seorang pezina!'

Jibril berkata, 'Demikianlah'. Tuhanmu berfirman, 'Hal itu adalah mudah bagi-Ku; dan agar dapat Kami menjadikannya suatu tanda bagi manusia dan sebagai rahmat dari Kami; dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan'.

Maka dia (Maryam) mengandung, lalu dia mengasingkan diri dengan kandungannya itu ke tempat yang jauh."

2. Berbicara saat masih bayi

Kemampuan dapat berbicara ketika masih bayi diberikan Allah kepada Isa untuk menjelaskan bahwa beliau adalah seoang nabi yang diutus oleh Allah untuk Bani Israel.

Berkata Isa: “Sesungguhnya aku ini hamba Allah, Dia memberiku Al Kitab (Injil) dan Dia menjadikan aku seorang nabi, dan Dia menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada, dan Dia memerintahkan kepadaku (mendirikan) shalat dan (menunaikan) zakat selama aku hidup; dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." (QS. Maryam: 30-33).

3. Menghidupkan burung yang terbuat dari tanah liat atas izin Allah

Allah berfirman, yang artinya, "Dan sebagai rasul kepada Bani israil (dia berkata), “Aku telah datang kepadamu dengan sebuah tanda (mukjizat) dari Tuhanmu, yaitu aku membuatkan bagimu (sesuatu) dari tanah berbentuk seperti burung, lalu aku meniupnya, maka ia menjadi seekor burung dengan izin Allah…." (QS. Al-imran: 49).

Dalam ayat lain Allah berfirman, "… dan (ingatlah pula) diwaktu kamu membentuk dari tanah (suatu bentuk) yang berupa burung dengan ijin-Ku, kemudian kamu meniup kepadanya, lalu bentuk itu menjadi burung (yang sebenarnya) dengan seizin-Ku…” (QS. Al-Maidah: 110).

4. Menyembuhkan kebutaan, penyakit kusta, dan menghidupkan orang mati

Allah berfirman, yang artinya, “… dan aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahirnya dan orang yang berpenyakit kusta. Dan aku menghidupkan orang mati dengan seizin Allah…" (QS. Ali Imran: 49).

Di dalil lain, Allah juga berfirman, “…Dan (ingatlah) di waktu kamu menyembuhkan orang yang buta sejak dalam kandungan ibu dan orang yang berpenyakit sopak dengan seizin-Ku, dan (ingatlah) di waktu kamu mengeluarkan orang mati dari kubur (menjadi hidup) dengan seizin-Ku…” (QS. Al-Maidah: 110).

5. Menurunkan makanan dari surga

Mukjizat lain yang Allah berikan kepada Nabi Isa 'Alaihissalam, adalah dapat menurunkan makanan dari langit dengan doanya.

Allah berfirman, "(Ingatlah), ketika pengikut-pengikut Isa berkata, 'Hai Isa putera Maryam, sanggupkah Tuhanmu menurunkan hidangan dari langit kepada kami?'

Isa menjawab, 'Bertakwalah kepada Allah jika kamu betul-betul orang yang beriman.'

Mereka berkata, 'Kami ingin memakan hidangan itu dan supaya tenteram hati kami dan supaya kami yakin bahwa kamu telah berkata benar kepada kami, dan kami menjadi orang-orang yang menyaksikan hidangan itu.'

Isa putera Maryam berdoa, 'Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit (yang hari turunnya) akan menjadi hari raya bagi kami yaitu orang-orang yang bersama kami dan yang datang sesudah kami, dan menjadi tanda bagi kekuasaan Engkau; beri rezekilah kami, dan Engkaulah pemberi rezeki Yang Paling Utama.'

Allah berfirman: 'Sesungguhnya Aku akan menurunkan hidangan itu kepadamu, barangsiapa yang kafir di antaramu sesudah (turun hidangan itu), maka sesungguhnya Aku akan menyiksanya dengan siksaan yang tidak pernah Aku timpakan kepada seorangpun di antara umat manusia." (QS. Al-Maidah: 112-115).

Itu dia beberapa mukjizat yang diterima oleh Nabi Isa 'Alaihissalam. Selain mukjizat di atas, masih banyak mukjizat lain yang diterima oleh Nabi Isa dari Allah Ta’ala. Mukjizat itu tercantum dan dijelaskan oleh Allah dalam Al Qur'an.

Leave a Comment