Inilah Silsilah Nabi Muhammad hingga ke Nabi Adam

ilustrasi ilustrasi

Muslimahdaily - Dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau Maulid Nabi yang jatuh pada tanggal 29 Oktober 2020, alangkah baiknya kita mempelajari dan mengetahui silisilah dan nasab dari Rasululullah. Karena dengan mengenal dan mempelajarai sejarah baginda Rasulullah, cinta kita kepadanya akan semakin besar.

Nasab secara bahasa berasal dari kata al qorobah yang berarti kerabat. Kerabat dinamakan nasab karena antara dua kata tersebut ada hubungan dan keterkaitan. Nasab juga identik dengan silsilah. Dalam syariat Islam dan budaya bangsa Arab, bahwa garis nasab dilihat dari keluarga ayah.Sementara garis nasab dari keluarga ibu tidak terlalu diperhatikan.

Masyarakat Arab memiliki budaya yang sangat kuat dalam menjaga garis keturunan, sehingga tetap dapat mengenali orangtua mereka meskipun telah berlalu beberapa generasi.

Cara untuk mengenali asal keluarga seseorang adalah dengan penggunaan penyebutan “bin” setelah nama orang tersebut hingga beberapa nama ‘ke atas’. Kata ‘bin’ digunakan untuk menyandarkan nama seorang anak laki-laki kepada ayahnya, kakeknya dan seterusnya, sebagai tanda ia merupakan keturunannya. Sementara ‘binti’ biasa digunakan untuk anak perempuan kepada ayahnya.

Berikut ini silsilah nabi Muhammad hingga nabi Adam dilansir dari dalam Umma.id.

1. Adam

2. Syits bin

3. Yanisy bin

4. Qaynan bin

5. Mahlil bin

6. Yard bin

7. Idris bin

8. Mattu Syalakh bin

9. Lamak bin

10. Nuh bin

11. Sam bin

12. Arfakhsyadz bin

13. Syalikh bin

14. Aybar bin

15. Faalikh bin

16. Raa’uu bin

17. Saaruugh bin

18. Naahuur bin

19. Tarih bin

20. Ibrahim as bin

21. Ismail as bin

22. Nabit bin

23. Yasyjub bin

24. Ya’rub bin

25. Tayrah bin

26. Naahuur bin

27. Muqawwim bin

28. Udd bin

29. Adnan

30. Ma’add bin

31. Nizar bin

32. Mudlhar bin

33. Ilyas bin

34. Mudrikah: Amir alias Amr bin

35. Khuzaimah bin

36. Kinanah bin

37. Al-Nadlhr: Qais bin

38. Malik: Abu al-Harits bin

39. Fihr: Quraisy bin

40. Ghalib bin

41. Luay bin

42. Ka’b bin

43. Murrah: Handzhalah alias Alqamah bin

44. Kilab: Hakim atau Urwah bin

45. Qushay: Zaid bin

46. Abdu Manaf: al-Mughirah bin

47. Hasyim: Amr bin

48. Abdul Muthalib: Syaibah bin

49. Abdullah bin

50. Muhammad bin

( Foto: akurat.co )

Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa sallam adalah nabi terakhir sebagai penutup risalah para nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi setelah beliau sebagaimana firman Allah dalam surat Al Ahzab:

”Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha Mengetahui segala sesuatu” (QS. Al Ahzab: 40).

Wallahu 'alam.

Leave a Comment