Hikmah

Ialah Imran bin Hiththan bin Zhabyan, seorang tabi’in yang menjadi panutan. Ia terkenal sebagai pakar hadits sehingga orang-orang berbondong-bondong ke majelisnya. Mereka menuntut ilmu dari…
Rumah Nabi Ibrahim didatangi tamu asing. Mereka adalah pria-pria yang berparas amat sangat tampan. Para tamu itu enggan makan ketika sang khalilullah menyajikan hidangan. Tahulah…
Alkisah di era sebelum datangnya Islam, seorang pria membeli sebidang lahan, sebut saja namanya Abdullah. Namun saat menggali tanah di lahan tersebut, ia menemukan sebuah…
Seorang pemuda menghabiskan masa mudanya di medan perang. Ia terus saja mengikuti barisan kaum muslimin untuk berjihad fi sabilillah. Impiannya hanya satu, yakni matu syahid.…
Perang Yarmuk berkecamuk sangat hebat
Di era sebelum Islam datang, hidup seorang wanita penyendiri yang kesepian. Ialah Rithah Al Hamqa, perempuan Arab dari Bani Makhzum. Hari-harinya dilanda kesedihan karena jodohnya…
Ali bin Al Husain bin Ali bin Abi Thalib, cicit Rasulullah yang terkenal kesalehannya. Beliau dikenal sebagai seorang yang giat beribadah hingga dijuluki Zainul ‘Abidin,…
Kala itu, Yerusalem, sebuah kota indah dan berperadaban tinggi, masuk dalam wilayah Syam. Sejak Rasulullah masih hidup, beliau shallallahu ‘alaihi wasallam, berkeinginan melebarkan dakwah Islam…
Dua shahabat Rasulullah yang paling utama, yakni Abu Bakr Ash Shiddiq dan Umar bin Khaththab saling mengungguli satu sama lain.
Ialah Mush’ab bin Umair, seorang pemuda Quraisy, shahabat Rasulullah yang terkenal kaya dan rupawan.
Page 1 of 12
© 2017 Muslimahdaily.com All Rights Reserved. Part Of Genmediautama