Story

Hikmah

Alkisah suatu hari Rasulullah mengutus Hatib bin Abi Balta’ah untuk mengantarkan sepucuk surat untuk Raja Muqawqis. Dalam suratnya, beliau mengajak Muqawqis untuk memeluk Islam. Tatkala sampai surat...