Story

Nabi & Rasul

Nabi Syu’aib AS. diutus untuk memberikan peringatan kepada kaum Madyan dan Kaum Akiah. Penduduk Madyan bertempat tinggal di dekat Gunung Sinai di negeri Syam atau Suriah. Mereka tidak percaya adanya...